ยักยอกเงิน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและก็ความยั่งยืนและมั่นคงของผู้คนมีคำบัญชาให้นักปรับปรุงสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญการออกจากราชการไว้ก่อน เพราะว่าพบว่ายักยอกทรัพย์สินของกรมช่วยเหลือแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนไม่สมประกอบไปกว่า 45 ล้านบาท 19 กันยายน 2564 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ หรือ พม. เปิดเผยกรณีนายพิศาล นักพัฒนาสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก. ยักยอกเงินไปจำนวน 13 ล้านบาทจริง...